Černá v Pošumaví, obec s 810 obyvateli a více než 740 let trvající historií je přirozeným středem celé lipenské oblasti. Nachází se na levém břehu Lipna v jeho nejširší části. Černá v Pošumaví leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava v blízkosti hranice Národního parku Šumava. Pod správu obce patří osady Bližná, Dolní Vltavice, Mokrá, Muckov a Plánička.

Historie obce

Původní osada, ve 13. století zmíněná pod názvem “Na černé řece” (v původním slovanském znění Natschernerece), se v roce 1268 dostala do majetku cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, kterému ji věnoval purkrabí Hirzo z Klingenbergu v Porýní. Z tohoto roku pochází první písemná zmínka o obci. Jméno “Na černé řece” dostala osada podle černé vody vyvěrající poblíž grafitových nalezišť.

Osada patřila pod správu kláštera Zlatá Koruna až do roku 1420, kdy byl klášter přepaden a vypálen husitskými vojsky. Klášter obsadil Oldřich II. z Rožmberka, který si na králi Zikmundovi vymohl přičlenění klášterního majetku svému rodu. Rožmberkové osadu Černá vlastnili až do 11. září 1600, kdy krumlovské panství prodal císaři Rudolfu II. poslední Rožmberk Petr Vok. Postupně majetek přešel na nástupce císaře Rudolfa II. krále Matyáše Habsburského (roku 1612) a krále Ferdinanda II. (roku 1619), který krumlovské panství, včetně osady Černá, jako úhradu zapůjčených peněz daroval Janu Oldřichu z Eggenberku. V majetku Eggenberků zůstalo panství  až do jejich vymření v roce 1719, kdy přešlo pod majetek rodu Schwarzenberků, kterým patřilo až do roku 1848. Po zrušení poddanství v roce 1848 vznikla samostatná obec Schwarzbach, která měla do své správy vloženy i dnešní osady Bližnou, Muckov, Dolní Vltavici, Pláničku, Bednáře a Kyselov. Tato oblast ani vznikem samostatného Československa (roku 1918) neuznávala svrchovanost československých úřadů a stále udržovala úzký styk s rakouskými úřady v Linci.

V roce 1936 získala v Černé největší vliv Sudetoněmecká strana Konráda Henleina a následně byla na základě mnichovské dohody celá oblast v roce 1938 přičleněna k Německu. K osvobození došlo 6. května 1945 jednotkami americké armády, které postupovaly od Dolní Vltavice a Frymburku. Při přestřelce mezi jednotkami německého Volkssturmu a americkými vojsky došlo k poškození kostela. V červnu 1945 přichází do obce jednotky československé armády a přebírají kontrolu nad ochranou mostu a brodu přes Vltavu. V obci byly dočasně zřízeny místní správní komise, nahrazené místními národními výbory až po prvních poválečných volbách v roce 1946. V této době dochází k dosídlování obce československým obyvatelstvem z vnitrozemí. Původní obyvatelé německé národnosti byli na základě dekretů prezidenta Beneše odsunuti do Rakouska a západního Německa.

Pivovar v Černé v Pošumaví

Knížecí Schwarzenberský pivovar byl v roce 1568 založen a postaven Jakubem Krčínem z Jelčan. Hospody v Horní Plané, Hořicích a Frymburku byly odkázány na odběr piva z Černé. V roce 1605 odebíralo pivo z tohoto pivovaru 48 hospod. Pivo se zde vařilo až do roku 1948. Od 60. let se zde začaly vyrábět ovocné šťávy a limonády. Po privatizaci v 90. letech byla činnost sodovkárny postupně zrušena.

Těžba grafitu

Černá v Pošumaví je již od konce 18. století spojena s dolováním a těžbou grafitu (tuhy) a s ní spojená těžba rašeliny. Ložiska grafitu byla poblíž obce objevena v roce 1767, jeho těžba začala v roce 1812, kdy byly Schwarzenberky otevřeny grafitové doly. Tuhové závody v Černé byly na přelomu 19. a 20. století po několik desetiletí jedny z největších exportérů grafitu na světě.

Volný čas a sport

Současná Černá v Pošumaví je oblíbenou a turisty hojně navštěvovanou destinací. Díky svému umístění v největší šířce vodní nádrže (7 km) je Černá v Pošumaví ideálním a oblíbeným místem pro vyznavače vodních sportů v čele s jachtingem a windsurfingem, pro který je v Černé k dispozici půjčovna a škola windsurfingu. Oblibu si získává i u vyznavačů adrenalinových sportů, jako kiteboarding a snowkitting. Převozem z Dolní Vltavice spojuje Černá přírodní, klidovou a cestovním ruchem méně dotčenou pravou stranou, se spíše dynamičtější a pro náročnější rekreanty vybavenou levou stranou přehrady, díky tomu je výhodným výchozím bodem pro cyklisty a pěší turisty.

Památky a zajímavosti

Mezi hlavní památky v obci patří kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z přelomu 18. a 20. století.

Ubytování v Černé v Pošumaví

Hotely, penziony, chaty a chalupy, apartmány a kempy v Černé v Pošumaví s možností přímé rezervace najdete pohodlně v našem katalogu ubytování - ubytování Černá v Pošumaví.

Oficiální stránka obce www.Černá v Pošumaví.cz.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování na Lipně

Hledáte ubytování pro skvělou dovolenou na Lipně? Na webu Lipno.cz najdete nejširší nabídku ubytování za tu nejlepší cenu. Vybírejte z ubytování všech kategorií: penziony, hotely, apartmány, chaty a chalupy nebo rekreační domy, v těchto lokalitách:

Prohledat web: