Lipno.cz » Lipensko » Kostely a kláštery

Kostely a kláštery na Lipensku

Seznam kostelů, klášterů, kaplí a kapliček v okolí Lipna. Základní informace o památkách, jejich historii a architektuře, doplněné fotografiemi.


Frymburk
Pozdně gotický farní kostel svatého Bartoloměje z roku 1277 se nachází na konci náměstí v městečku Frymburk. Od 29. května 1305 až do roku 1946 patřila farnost pod správu kláštera premonstrátů v hornorakouském Schläglu. Svojí pozdně... více
Svatý Tomáš
Gotický kostel Božího těla (často mylně označován jako kostel Svatého Tomáše) na Svatém Tomáši pod hradem Vítkův kámen byl založen Petrem I. z Rožmberka v roce 1348 a byl zasvěcen Božímu tělu. Kostelík, či kaple na tomto místě... více
Vyšší Brod
Nádherný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Stavba kostela započala v roce 1259, dostaven byl ve 14. století. Za stavbou kostela stál známý šlechtic ze slavného rodu Vítkovců -... více
Černá v Pošumaví
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie stojí v Černé v Pošumaví na místě bývalé dřevěné kaple z roku 1787, která byla v letech 1799-1800 zbořena a nahrazena barokním kostelem. Do současné novorománské podoby byl kostel upraven v letech... více
Hořice na Šumavě
Původně raně gotický kostel svaté Kateřiny v Hořicích na Šumavě vznikl ve 13. století, pravděpodobně se vznikem osady, na přelomu 15. a 16. století byl kostel zcela přestavěn do pozdně gotické podoby. V letech 1771 a 1834 kostel... více
Horní Planá
Kostel svaté Markéty stojí na vrcholku náměstí v Horní Plané. Původně gotická stavba pochází z druhé poloviny 13. století. V letech 1694 - 1696 a roku 1708 byl kostel rozšířen a barokně upraven. V původní části kostela nalezneme zachované... více
Vyšší Brod
Jednolodní děkanský kostel svatého Bartoloměje se nachází uprostřed hřbitova na horním konci náměstí ve Vyšším Brodě. První zmínka o původně raně gotické svatyni pochází z let 1259 až 1270. Od roku 1264 je pod patronátem místního... více
Přední Výtoň
Novogotický farní kostel svatého Filipa a Jakuba stojí v Přední Výtoni na místě původní kaple, založené Janem a Petrem z Rožmberka ve 14. století, kterou v letech 1512-1523 nahradil spolu s přilehlým klášterem. Kostel byl vysvěcen biskupem z... více
Loučovice
Kostel svatého Oldřicha, patrona rybářů, se nachází v Loučovicích, na pravé straně Vltavy. Kostel byl v 80. letech 15. století postaven na místě původní kaple svatého Theobalda, kterou v roce 1361 založil Oldřich z Rožmberka. V... více
Zadní Zvonková
Původně barokní kostel svatého Jana Nepomuckého se nachází na pravém břehu Lipna v zaniklé obci Zadní Zvonková. Kostel byl postaven v letech 1788-1794, vysvěcen byl dne 9. října 1794. Po požáru v roce 1876 byl kostel novogoticky obnoven... více
Klášter 137, Vyšší Brod
Rozlehlý areál kláštera leží ve vyvýšené poloze nad západním břehem řeky Vltavy ve Vyšším Brodě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek gotické církevní architektury v Čechách. Klášter založil v roce 1259 šlechtic ze... více