Lipno.cz » Lipensko » Osobnosti regionu » Arnošt Porák

Arnošt Porák

Vytisknout   Odeslat emailem   Sdílet   Velikost textu A A A

Českoněmecký podnikatel Arnošt Porák se narodil 3. prosince v obci Josefov u Náchoda. Patřil k nejvýznamnějším podnikatelům v regionu.

Po studiích a praxi u svého děda Johanna Faltise sbíral zkušenosti na praxi v USA, kde se mimo jiné seznámil s technologií zpracování dřeva na celulózu. Tyto zkušenosti bohatě zúročil v následujících letech.

Roku 1884 zavítal do Loučovic, kde byl nadšen silou toku Vltavy a hojnosti dřeva v okolí. Okamžitě nechal inženýrem Františkem Karlem z Vyššího Brodu vypracovat návrh na vybudování papírny a následně přistoupil ke stavbě nové továrny na celulózu. Stavba byla pojata velkolepě, pracovalo na ní až tisíc dělníků. Dne 20. září 1886, kdy byl v papírnách zahájen provoz, patřily papírny v Loučovicích mezi největší papírenské podniky v Rakousko-Uhersku.

V letech 1909-1911 nechal Arnošt Porák pro potřeby papíren postavit elektrifikovanou železnici (číslo trati 195) z Rybníka do Lipna nad Vltavou, napojenou na železnici České Budějovice-Linec.

Působnost Arnošta Poráka nebyla limitována pouze na papírny, mimo jiné provozoval těžbu grafitu v okolí Českého Krumlova a byl společníkem přádelny v Malých Svatoňovicích.

Významně se zasloužil o rozvoj zaměstnanosti v regionu Českokrumlovska. Pro své zaměstnance vybudoval domky, knihovnu a zdravotnické zařízení.

 Zemřel 21. dubna 1918.